• Homeopatie
  • Fytoterapie
  • Bezlepková poradna

Třebízského 1245
250 88 Čelákovice
+420 776 297 250
 
Konzultace  

Konzultace jsou nutnou součástí homeopatické léčby. Homeopat musí získat určité informace o svém klientovi.

První konzultace trvá 60 - 90 min. Je delší, protože se Vás budu ptát na rodinnou anamnézu, spánek, jídlo, pití, sny, strachy, pocity v určitých životních situacích apod. Na základě těchto informací a na základě svých znalostí, zkušeností a počítačového programu vyberu vhodný homeopatický lék.

Kontrolní konzultace 30 – 45 min. jsou potřeba, abych se ujistila, že homeopatický lék byl vybrán správně nebo pokud je potřeba postoupit dál a podat nový lék.

Telefonické konzultace mohou využívat klienti po celou dobu léčby. Většinou si ověřují, že léčba probíhá v pořádku.

Po celou dobu léčby podporuji své klienty a průběžně zjišťuji jejich zdravotní stav a podle toho navrhuji další konzultace. V případě potřeby může navrhnout konzultaci i klient. Důležitá je vzájemná důvěra. Veškeré informace o klientovi jsou důvěrné a nejsou poskytovány jiným osobám.

Konzultace probíhají v mé poradně (v samostatné místnosti), kde nabízím klientům pohodlí vlastního domova nebo za klienty dojíždím. Vše záleží na domluvě.